400 მეტრის სიმაღლეზე, ტურისტების ფეხქვეშ შუშის იატაკმა

400 მეტრის სიმაღლეზე, ტურისტების ფეხქვეშ შუშის იატაკმა მსხვრევა დაიწყო