ეს რა საშინელებაა... არა, ამათ ხმის უფლება არ ინდა ჰქონდეთ


ეს რა საშინელებაა... არა, ამათ ხმის უფლება არ ინდა ჰქონდეთ, რეგულაციები და ტესტირებაა საჭირო! განვლილი ათწლეულების განმავლობაში ხელისუფლებები ყველაფერს აკეთებდენ, რათა მოსახლეობის უმრავლესობა ე.წ. "ანდერკლასად" ექციათ. ანდერკლასს მიეკუთვნებიან ადამიანები, რომელთაც დაბალი კულტურული და ინტელექტუალური დონის გამო არ ძალუძთ საკუთარი მომავლის, ცხოვრების შესახებ სწორი გადაწყვეტილების მიღება.
P.S. ჰო, სულ დამავიწყდა, რაც კარგები ვართ ხომ ქართველები ვართ!Tsotne Gamsakhurdia