"ეს ყველაფერი იმისთვის გავაკეთე, რომ ნინისთვის ოთო ჩამომეშორებინა" (ვიდეო)

"ეს ყველაფერი იმისთვის გავაკეთე, რომ ნინისთვის ოთო ჩამომეშორებინა" (ვიდეო)