ჰოი ნანა ქართულ ქორწილში - ქართველების სიმღერა და ლექსი ადგილზე გაგაშეშებთ