ეკონომიკის სამინისტრო 2005 წლის ქვემოთ გამოშვებული ავტომობილების აკრძალვაზე განცხადებას აკეთებს

“განვმარტავთ, რომ აღნიშნული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს და პუბლიკაციის სათაურშიც არასწორადაა დასმული აქცენტი."
ეკონომიკის სამინისტრო სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს.

კვირიკაშვილის უწყება ერთ-ერთი მედიასაშუალებით გავრცელებულ ინფორმაციას “საქართველოში შესაძლოა, 2005 წელს ქვემოთ გამოშვებული მანქანები აიკრძალოს“ ეხმაურება. 


“განვმარტავთ, რომ აღნიშნული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს და პუბლიკაციის სათაურშიც არასწორადაა დასმული აქცენტი. არც აზერბაიჯანში და არც სხვა რომელიმე ქვეყანაში არ აკრძალულა 2005 წელზე ადრე გამოშვებული ავტომობილების ექსპლუატაცია, აიკრძალა მხოლოდ ასეთი (ევრო 4-ზე ნაკლები ეკოლოგიური ნორმების) ავტომობილების იმპორტი. აქვე აღვნიშნავთ, რომ ევროპასთან ასოცირების შეთანხმებაში არსად არ არის გათვალისწინებული ზემოთაღნიშნული შეზღუდვები და აკრძალვები. ამ ეტაპზე საქართველოში სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი ღონისძიებების განხორციელება არ იგეგმება და არც ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა არ ნიშნავს ავტომატურად ევრო-4-ზე ნაკლები ეკოლოგიური სტანდარტის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იმპორტის ან ექსპლუატაციის აკრძალვას. ცნობისთვის, ევროპასთან ასოცირების შეთანხმება ითვალისწინებს ავტომობილების ეკოლოგიურობას. შეთანხმებით გათვალისწინებულია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო ტესტირების განხორციელება ევროპული დირექტივის (Directive No2009/40/EC) მოთხოვნების შესაბამისად, მაგრამ ამ დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს შეთანხმების ძალაში შესვლიდან ორი წლის განმავლობაში ავტობუსებისა და სატვირთო მანქანებისთვის და შეთანხმების ძალაში შესვლიდან ოთხი წლის განმავლობაში სხვა კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებისათვის. დირექტივის მოთხოვნები ეხება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ პარამეტრებს და ამ პარამეტრების ტესტირების მეთოდებს. ამ მოთხოვნებით ავტოსატრანსპორტო საშუალება უნდა იყოს ტექნიკურად გამართული, მიუხედავად მისი გამოშვების თარიღისა”, - აღნიშნულია განცხადებაში.