სამი რამ არასდროს ბრუნდება უკან: დრო, სიტყვა, შესაძლებლობა.

სამი რამ არასდროს ბრუნდება უკან: დრო, სიტყვა, შესაძლებლობა.

სამი რამის დაკარგვა არ ღირს: სიმშვიდის, იმედის, ღირსების.

ცხოვრებაში სამი რამ არის ყველაზე ფასეული: სიყვარული, რწმენა, ნდობა.

სამი რამ არის ცხოვრებაში არასაიმედო: ძალაუფლება, წარმატება, ქონება.


სამი რამ განსაზღვრავს ადამიანს: შრომა, პატიოსნება, მიღწევები.

სამი რამ ანგრევს ადამიანს: ღვინო, სიამაყე, ბოროტება.

სამი რამის თქმაა ყველაზე ძნელი: მიყვარხარ, მაპატიე, დამეხმარე.