საქართველოს მთავრობა გმობს მამუკა ხაზარაძის მხარდამჭერთა ჯგუფის საბოტაჟს! (2015 წლის 18 აპრილი)

საქართველოს მთავრობა გმობს მამუკა ხაზარაძის მხარდამჭერთა ჯგუფის საბოტაჟს! (2015 წლის 18 აპრილი)